کاهگل

پورتفولیویی از طرح ها، تجربه ها و پژوهش ها

کاهگل

پورتفولیویی از طرح ها، تجربه ها و پژوهش ها

از شبنم عشق خاک آدم گل شد
شوری برخاست فتنه‌ای حاصل شد
سر نشتر عشق بر رگ روح زدند
یک قطره‌ی خون چکید و نامش دل شد

آخرین نظرات
۱۶
بهمن
  • صائب کفایتی
۲۸
تیر

تیم طراحی: محمد دیانتی - صائب کفایتی - علیرضا هوشمندی

  • صائب کفایتی
۲۵
بهمن
  • صائب کفایتی
۱۱
بهمن

طراحان : صائب کفایتی - عیرضا هوشمندی

اجرا: امیر فرمهینی - صائب کفایتی

کارفرما: سازمان اوج کودک و نوجوان

  • صائب کفایتی
۲۰
تیر
  • صائب کفایتی
۰۱
فروردين
  • صائب کفایتی
۱۳
اسفند
  • صائب کفایتی
۰۴
اسفند


 

  • صائب کفایتی
۰۴
اسفند
  • صائب کفایتی
۱۲
مهر

کانسپت بر مبنای استفاده از المان ها و جزییات قفسه بعدی به عنوان عضوی از معماری


  • صائب کفایتی