کاهگل

پورتفولیویی از طرح ها، تجربه ها و پژوهش ها

کاهگل

پورتفولیویی از طرح ها، تجربه ها و پژوهش ها

از شبنم عشق خاک آدم گل شد
شوری برخاست فتنه‌ای حاصل شد
سر نشتر عشق بر رگ روح زدند
یک قطره‌ی خون چکید و نامش دل شد

آخرین نظرات

۱۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۱ ثبت شده است

۳۰
مرداد
  • صائب کفایتی
۳۰
مرداد
  • صائب کفایتی
۳۰
مرداد

  • صائب کفایتی
۳۰
مرداد

  • صائب کفایتی
۳۰
مرداد

  • صائب کفایتی
۳۰
مرداد

  • صائب کفایتی
۳۰
مرداد
l
  • صائب کفایتی
۳۰
مرداد

  • صائب کفایتی
۱۶
مرداد

  • صائب کفایتی
۱۶
مرداد
  • صائب کفایتی