کاهگل

پورتفولیویی از طرح ها، تجربه ها و پژوهش ها

کاهگل

پورتفولیویی از طرح ها، تجربه ها و پژوهش ها

از شبنم عشق خاک آدم گل شد
شوری برخاست فتنه‌ای حاصل شد
سر نشتر عشق بر رگ روح زدند
یک قطره‌ی خون چکید و نامش دل شد

آخرین نظرات

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

۱۳
ارديبهشت
  • صائب کفایتی
۱۱
ارديبهشت


دریافت
  • صائب کفایتی